VAZGEÇ

TAPBİS

Türkiye Çevre Mevzuatına Uyumlu Atık Pazarı Portalı

İŞ AÇIKLAMASI

"Son yüz yıl içerisinde, kişi başı hammadde tüketimi 2 katına, enerji tüketimi 3 katına, nüfus 5 katına çıkmış, buna paralel olarak oluşan atık miktarının da artmasıyla, atıkların yeniden kaynak olarak kullanılması öncelikli politika olmuştur. Oysa kaynağında önlenemeyen atıklar başka tesisler için hammadde olabilmekte ve bu alışveriş her iki taraf için ekonomik fırsatlar sunabilmektedir. Ancak atık alışverişi, herhangi bir mal veya hizmetin alışverişinden farklı olarak tüm tarafları bağlayan yasal kriterlere dayanmaktadır. TAPBİS (Türkiye Atık Pazarı Bilişim Sistemi), sektörlerin hammadde ihtiyacının bir bölümünün atıklardan karşılanması, üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, arz-talep mekanizmasıyla üretim yapan sektörleri çevre mevzuatı kriterlerine uygun yöntem ve seçenekler üzerinden bir araya getirerek atıkların geri kazanılmasına aracılık eder."

FAALİYET ALANI

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

EKİP ÜYELERİ

  • Nermin ŞİMŞEK KUŞ

    Profesör Dr

YATIRIM BİLGİLERİ

  • Yatırım aldı mı?

    Hayır
  • Yatırım arıyor mu?

    Hayır

REFERANSLAR

Türkiye Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER), Çimsa Çimento Sanayi A.Ş

Ecochem Bilişim ve Kimya Teknolojileri