VAZGEÇ

Teşekkürler

Başvurunuz ilgili birimlere iletilmiştir.

KAPAT

Start Up

kuluçka programları

İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış, AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra tanımlı ürün ya da hizmetleri için satış çabası gösteren girişimlerin ürün segmentasyonlarının belirlenmesine, doğru müşteri kitlesinin tespitine, nakit akışının sağlanmasına ve büyümesine katkı sağlamaktır.


Programın Kapsamı ve İçeriği:

4 aylık bir süreç içerisinde 5 defa gerçekleştirilen birebir ve yüz yüze danışmanlık görüşmelerinden oluşmaktadır. İş planı metodolojisine dayalı olarak geliştirilmiş bir yalın ve hızlı karar alma, plan oluşturma rehberi olan KPH (karar, plan, hedef yönetimi) yöntemi ile hızlı büyümeye yönelik iş modeli ve işletme sistemi oluşturma konusunda destek verilmektedir.

Girişimci Ekip ve İş Fikri Özellikleri

İş ve Operasyon Modeli Analizi

Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi

Finansal Yapı Analizi

KAPASİTE

-

HEDEF KİTLESİ

Tanımlı Ürün/Hizmet Geliştiren, Satış Çabası Bulunan, Yıllık Cirosu 500bin TL’yi Aşmayan İşletmeler

PROGRAM SÜRESİ

4 ay

PROGRAMIN ÇIKTILARI

Girişimci ve İş Fikri Mevcut Durum Analizi

Ürün Müşteri Segmentasyonu 

Pazarlama ve Satış Aktivite Planı

Finans Yönetimi 

Network Desteği 

Tanıtım Desteği

StartUp Başvuru Formu

Şirket Bilgileri

İletişim Konusu Seçiniz
Ad Soyad
E Posta
Telefon Numarası
İl
İlçe
Adres
Şirket Adı
Web Sitesi
Şirketin Kuruluş Yılı
Şirketin Faaliyet Alanı
Şirket Hakkında Kısa Bilgi

İş Fikri Bilgileri

Proje/Ürün/Hizmetler Hakkında Kısa Bilgi (Girişim hangi müşterilerin hangi ihtiyaçlarını karşılıyor, hangi problemlerini çözüyor?)
Proje/Ürün/Hizmetlerde Gelinen Aşamayı Seçiniz
Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Planlarınızı Kısaca Tarifleyiniz
Projenin Tahmini Ticarileşme Zamanı
İhracat ve/veya Yurtdışı Operasyon Planı *
2018 yılı İhracatınızı Belirtiniz ($)
2018 yılı Cironuzu Belirtiniz ($)
Daha önce devlet desteği alındı mı? Alındıysa hangisi ve hangi tutarda?
GÖNDER